จดทะเบียนบริษัทชัยภูมิ

Posted on Posted in จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนบริษัทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จดทะเบียนบริษัทชัยภูมิ  โทร : 094-493-1414ชัยภูมิ เดิมสะกดว่า ไชยภูมิ์ เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยคำขวัญประจำจังหวัด : ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแลคำขวัญเพื่อการท่องเที่ยว : ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดีตราประจำจังหวัด : รูปธงสามชาย หมายถึงธงแห่งชัยชนะสงคราม เดิมผู้ครองนครได้เลือกภูมิประเทศเพื่อตั้งเป็นเมือง พบว่าตรงจังหวัดนี้มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ทำเลเหมาะแก่การสู้รบป้องกันตัว จึงตั้งเมืองขึ้นและให้สัญลักษณ์เป็นรูปธงสามแฉกต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นขี้เหล็ก (Senna siamea)ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกปทุมมา (Curcuma alismatifolia)สัตว์น้ำประจำจังหวัด : ปลาสลาดหรือปลาตอง (Notopterus notopterus)