Province-01

Posted on Posted in Uncategorized

จดทะเบียนบริษัท ทุกจังหวัดทั่วไทย Tel:094-491-7111 Tel:061-878-8111 จดทะเบียนบริษัทกับเราวันนี้ ฟรี! ทำบัญชี ฟรี 1 เดือน ฟรี! เว็บไซต์บริษัท, หน่วยงาน, ร้านค้า, มูลนิธิ ฟรี! อีเมลล์ภายใต้ชื่อโดเมน ThaiQquickBusiness.com ให้บริการด้านการจัดตั้งธุรกิจ รับจดทะเบียนบริษัททุกประเภท ทั่วไทย รับเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี ภาษี ตรวจสอบภายใน เขียนแผนธุรกิจ การตลาด สื่อโฆษณา การเงิน แรงงาน กฎหมาย ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมด้วยบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ราคาเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา 1. งานด้านจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท1.1 จดทะเบียนบริษัทจำกัด1.2 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด1.3 จดทะเบียนใบทะเบียนพณิชย์ (ร้านค้า)1.4 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ1.5 จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล1.6 จดทะเบียนบริษัทมหาชน 2. งานด้าน บัญชี2.1 รับวางระบบบัญชี ทั้งระบบ หรือ เฉพาะ แผนก2.2 รับจัดทำบัญชี รายเดือน รายปี ทำงบส่งผู้บริหาร2.3 รับตรวจสอบบัญชี ตรวจกิจการ ( BOI ) โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประสบการณ์ งานตรวจ บริษัท องค์กร ขนาดใหญ่) 3. งานด้าน มูลนิธิ สมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน […]